trees.png
uk1.jpg
skygge-topleft.jpg

Roasters United

DK

Hos Just Coffee er vores mål at importere økologisk kaffe af høj kvalitet, bæredygtigt handlet direkte fra demokratiske kooperativer. Vi indså tidligt, at vi kan gøre importprocessen mere effektiv, samt meningsfuld for producenten, hvis vi gik sammen med andre europæisk baserede kafferisterier. Så i 2012 grundlage vi Roasters United.

Målet med denne union er at sikre en direkte, retfærdig handel med økologisk kaffe. Og, samtidig sikre import fra kooperativer, hvorved at forbedre deres sociale og økonomiske udvikling.

Roasters United mødes to gange om året på et af risterierne for at udveksle deres viden, forbedre hinandens forretning og følge op på projekter. Baseret på vores aftale med medlemmerne af Roasters United besøger vi regelmæssigt vores partnerkooperativer for at undersøge lokale problemer og hjælpe dem med at tackle udfordringer i kaffeproduktionen.

Processen med at importere kaffe på denne måde og opretholde en tæt kommunikation med de involverede, er udfordrende og tidskrævende. Når du tilføjer målet om at besøge kooperativerne en gang om året, er det en enorm udfordring for et lille kafferisteri som Just Coffee.

Roasters United skaber et forum for ligesindede kafferistere og virksomheder, der deler disse mål. Ved at samarbejde med Roasters United føler vi hos Just Coffee, at vi er tættere end nogensinde på vores oprindelige idealer.

Hvis du vil læse mere om, hvordan Roasters United fungerer, kan du besøge: http://roastersunited.com/

 

EN

At Just Coffee our aim is to import high quality, organic coffee, directly from cooperatives. Early, we realized that we can make import processes more effective, and more beneficial to the farmer, if we stand together with other European based coffee roasters. So, in 2012 we became a founding member of Roasters United.

The aim of Roasters United is to ensure a direct, fairly traded import of organic coffee – thus, supporting the local cooperatives to improve their social and economic development. The union also provides possibility of specific on-site funding, e.g. agronomical and/or social projects.

As members of Roasters United, we meet twice a year at one of the members facilities to exchange our knowledge, improve each other`s businesses and follow up on projects. Based on our agreement with the members of Roasters United, we visit our partner cooperatives regularly, to look into local issues and help them cope with challenges in the coffee production.

Importing coffee this way, and maintaining close communication with the exporters and producer cooperatives is challenging and time consuming. When you add to the goal of visiting cooperatives around the world once a year, it becomes a huge challenge for a micro-roastery like Just Coffee.

Roasters United provides a framework of like-minded coffee roasters who share these goals. By working in cooperation with Roasters United, we feel closer than ever to our original ideals.

If you want to read more about how Roasters United works, please visit: http://roastersunited.com/


Fero Nursery_MEDIUM - Ethiopia


facebook2.jpg


29 (2)


28 (3)

Køb vores kaffe

statskontrolleret.jpg
skygge-topright.jpg
bund.png

Indstillinger for cookie-samtykke